Podpora Nadácie EPH znova pomohla seniorom

Nadácia EPH nás v rámci projektu podpory paliatívnej starostlivosti podporila sumou EUR 4 900, za ktorú sme veľmi vďační. Prostriedky sme využili na nákup ôsmich nových elektricky polohovacích postelí ako aj polohovacích pomôcok.