Zariadenie opatrovateľskej služby

V novovytvorenom Zariadení opatrovateľskej starostlivosti sa staráme o seniorov, ktorí podporu inej osoby potrebujú len na kratší čas, napr. po pobyte v nemocnici, pri rehabilitáciách a podobne.

V Zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo a rehabilitácia, ako aj ubytovanie, stravovanie a samozrejme súvisiace upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

Ako vybaviť poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári?

Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje služby podľa § 37 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Žiadateľ preto potrebuje posúdenie obecného/mestského úradu o odkázanosti na sociálnu službu so s minimálne II. stupňom odkázanosti.

Podáva si tiež žiadosť v samotnom zariadení, pre bližšie informácie odporúčame navštíviť nás osobne alebo kontaktovať na 051/749 8850 alebo cssinfor@barlicka.sk