Zariadenie opatrovateľskej služby

V novovytvorenom Zariadení opatrovateľskej starostlivosti sa staráme o seniorov, ktorí podporu inej osoby potrebujú len na kratší čas, napr. po pobyte v nemocnici, pri rehabilitáciách a podobne.

V Zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo a rehabilitácia, ako aj ubytovanie, stravovanie a samozrejme súvisiace upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

Ako vybaviť poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári?

Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje služby podľa § 37 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Žiadateľ preto potrebuje posúdenie obecného/mestského úradu o odkázanosti na sociálnu službu so s minimálne II. stupňom odkázanosti.

Podať ju môžte písomne u nás alebo tiež elektronicky: https://dods.sk/ziadost?id=dbb04

Pre bližšie informácie odporúčame navštíviť nás osobne alebo kontaktovať telefonicky alebo na cssinfo@barlicka.sk.

Telefonický kontakt Prešov: 051/749 8850

Telefonický kontakt Veľký Šariš: 051/ 4520 121