Pre seniorov

Denný stacionár

Denný stacionár je miesto, kde môžu seniori stráviť čas v príjemnom prostredí v spoločnosti svojich rovesníkov a majú možnosť nadviazať nové priateľstvá, zabudnúť na samotu a vyplniť voľný čas.

Zariadenie opatrovateľskej služby

V novovytvorenom Zariadení opatrovateľskej starostlivosti sa staráme o seniorov, ktorí podporu inej osoby potrebujú len na kratší čas, napr. po pobyte v nemocnici, pri rehabilitáciách a podobne.

Zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov je určené ľudom v dôchodkovom veku, ktorí už nedokážu dostatočne uspokojiť svoje potreby a pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú sústavnú dvadsaťštyrihodinovú starostlivosť inej osoby. 

Pre verejnosť

Dokumenty 448/2008 Z.z.

Aktuálne informácie z aktivít môžete získať na našej FB stránke. Tu tiež uverejňujeme dokumenty podľa zákona 448/2008

GDPR

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Projekty

Top
English