Pre seniorov

Zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov je určené ľudom v dôchodkovom veku, ktorí už nedokážu dostatočne uspokojiť svoje potreby a pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú sústavnú dvadsaťštyrihodinovú starostlivosť inej osoby. 

Zariadenie opatrovateľskej služby

V novovytvorenom Zariadení opatrovateľskej starostlivosti sa staráme o seniorov, ktorí podporu inej osoby potrebujú len na kratší čas, napr. po pobyte v nemocnici, pri rehabilitáciách a podobne.

Zariadenie pre seniorov Veľký Šariš

Zariadenie pre seniorov je určené ľudom v dôchodkovom veku, ktorí už nedokážu dostatočne uspokojiť svoje potreby a pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú sústavnú dvadsaťštyrihodinovú starostlivosť inej osoby. Nachádza sa na Hlavnej ulici č. 56 vo Veľkom Šariši.

Pre verejnosť

Dokumenty 448/2008 Z.z.

Aktuálne informácie z aktivít môžete získať na našej FB stránke. Tu tiež uverejňujeme dokumenty podľa zákona 448/2008

GDPR

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Projekty

Top
English