Kontakt a dary

 

Adresa: Matice slovenskej 13
Mesto: 08001 Prešov
Tel: +421 51 749 8850
E-mail: cssinfo@barlicka.sk
IČO: 50394673
DIČ:
2120314581
Nie sme platcami DPH
Číslo účtu: SK87 0900 0000 0051 1621 6877


Ak sa rozhodnete podporiť našu činnosť finančným darom, môžete tak spraviť poukázaním sumy na náš účet. Dajte nám o sebe tiež vedieť, nech potvrdíme prijatie daru a môžeme sa poďakovať.

Číslo nášho účtu v SLSP a.s.: SK87 0900 0000 0051 1621 6877.

Často prijímame aj hmotné dary a tie nám umožnili skrášliť naše priestory a poskytovať kvalitnejšie služby (od materiálov po náterové farby až po starší klavír). V tomto prípade prosíme najmä o koordináciu a predchádzajúcu dohodu, aby sme potvrdili spôsob a možnosť prijatia daru.

Kontakt: Centrum mládeže Radosť, Matice slovenskej 13, 080 01 Prešov

barlicka@barlicka.sk, 051/ 749 8850